Описание предназначения и метода проверки свечей накала.